Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie outsorting'u IT utrzymania i konserwacji sieci telekomunikacyjnych. Specjalizujemy się w budowie i projektowaniu sieci i systemów dla operatorów telekomunikacyjnych włączając w to infrastrukturę.

  • Dodatkowo realizujemy na zlecenie:
  • usuwanie awarii sieci światłowodowej, radiowej
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej
  • przeprowadzanie audytów wewnętrznych u operatorów telekomunikacyjnych
  • opracowywanie gotowych rozwiązań w zakresie podłączeń klienckich